Znečistenie a rakovina

Znečistené ovzdušie, radón v budovách, chemikálie a estrogény v potravinách, pesticídy vo vode a pôde, elektromagnetický smog, záľaha najrôznejších exhalátov, to sú danajské dary civilizačného pokroku... Tento dokument, s názvom Hrozba pre život, vyrobila Liga proti rakovine v roku 2004, podrobne približuje príčiny vzniku rakoviny, najmä: cigarety, obezita, UV žiarenie, znečisťovanie životného prostredia. Ponúka ale aj preventívne opatrenia – obmedzte príjem potravín, ktoré obsahujú živočíšne tuky!

upic

Dátum: 6.10.19 10:44

Autor: hayduke

Dĺžka: 26:17