N. Grausová reaguje na Petrík (1/2); potraty (24. 9. 2019)

N. Grausová reaguje na Petrík (1/2); ochrana nenarodených detí (49. schôdza - 24. 9. 2019)