S. Drobný: podpora regionálneho rozvoja (19. 9. 2019)

S. Drobný podáva interpeláciu Pellegrinimu; podpora regionálneho rozvoja (49. schôdza - 19. 9. 2019)