A od dnes žiadna okakaná ritka!

Učiteľka v škôlke názorne ukazuje deťom, ako si po vykonaní potreby treba poutierať zadok. Na demonštráciu použila dva balóny.