Ťažký týždeň: Ako si chcel Kapitán požičať.

Kapitán a generátor náhodných slov chce zase rozdávať. Z našich peňazí a svojim.