Martin Kotleba: predkladanie deficitných rozpočtov (10/2019)

Martin Kotleba reaguje na Drobného; predkladanie deficitných rozpočtov (51. schôdza - 23. 10. 2019)