J. Kecskés: lieky zadarmo pre deti a dôchodcov (10/2019)

J. Kecskés: lieky zadarmo pre deti a dôchodcov (51. schôdza - 24. 10. 2019)