Opäť jeden úspešný príbeh PZ SR | 2019

"Na základe uvedeného, Centrum podpory v Trenčíne preverilo dokumenty, ktoré boli priložené ku žiadosti o refundáciu nákladov a zistilo, že došlo k administratívnej chybe."

"Obratom bol pán Kukuča informovaný o tom, že uvedený faktúru nebude musieť uhradiť, nakoľko táto bude Centrom podpory v Trenčíne vystornovaná."

"Nie je to pravda, doteraz ma nik ešte neinformoval. Nedostal som žiadnu odpoveď o tom, aby som to neplatil."