E. Michael Jones - Využití erotiky jako psychologické zbraně

Pochopit, že erotika, sexuální degenerace a hypersexualizace kultury jsou z pohledu elit psychologické zbraně na pacifikaci obyvatelstva, aby se snadněji smířilo s nepříjemnými politickými okolnostmi, je pro řadu lidí obtížné.
Pravicový konzervativec Dr. E. Michael Jones poskytuje exkurz do poválečné historie využití erotiky jako zbraně v rámci sociálního inženýrství na Západě.

YouTube: https://youtu.be/V1OIIt8PWkI
E. Michael Jones - Erotika jako subverzivní zbraň: https://youtu.be/RID-QvyuTTU