Veľa Fínov vo Fínsku

Moslimka si myslí, že vo Fínsku je veľa Fínov. Avšak situácia sa vďaka migrácii zlepšuje.