Luntner - sľuby verzus realita

Luntnerove sľuby sa nenaplnili. Namiesto toho dnes kraj zažíva alarmujúci stav. Kvôli Luntnerovej neschopnosti kraj prišiel u fungujúcu autobusovú dopravu.