Hľadali ste nás na FB? Náš nový dočasný fanpage tu:

Nádychové potápanie v mexických cenotoch

Nádychové potápanie alebo apnea je potápanie bez dýchacieho prístroja, len so zásobou vzduchu v pľúcach, ktorú potápač vytvorí nadýchnutím sa nad hladinou vody. Bežne sa používa aj anglický názov freediving. Je to tretí najnebezpečnejší šport na svete. Veľmi často sa chodia potápači potápať do Mexika, konkrétne do cenotov, čo sú hlboké zaplavené vrty krasového pôvodu. Veľká časť Mexika je prepojená komplexmi zaplavených jaskýň sladkou vodou, do ktorých sa dá dostať práve cez tieto cenoty.

upic

Dátum: 11.2.20 17:53

Autor: svetom

Dĺžka: 3:15