Keď si v Kanade objednáš ubytovanie cez Airbnb

Majiteľ ubytovania asi mladej slečne nevysvetlil, že terasové dvere treba zatvárať. Alebo treba nakŕmiť medvede...

upic

Dátum: 17.2.20 11:55

Autor: gomez321

Dĺžka: 0:06