Hľadali ste nás na FB? Náš nový dočasný fanpage tu:

Nezrovnalostí pri voľbách pribúda | 5.3.2020

Vo voľbách zakrúžkovali svojho kandidáta, no vo výsledkoch napriek tomu svieti nula.
Sťažnosti občanov na nezapočítané preferenčné hlasy sa množia.