Hasičské stopky / časomiera - Arduino - spotreba zariadenia

Viac o hasičských stopkách: https://arduino.php5.sk/hasicske-stopky....

Test hasičských stopiek s meraním spotreby elektrickej energie.
Spotreba je 20mAh pri 5V napájaní, čo znamená, že pri napájaní zariadenia z powerbanky s kapacitou 2000mAh cez USB výstup je možné napájať stopky (časomieru) až 100 hodín (pri 5V napájaní).

Spotrebu je možné ešte znížiť aj odpájkovaním LED diódy na Arduine, prípadne využiť samostatný AtMega328P čip. Stopky fungujú pre meranie na stotiny sekundy. Využívajú funkciu interného časovača millis, majú upravenú rýchlosť I2C komunikácie, niekoľko krát za milisekundu stopky overujú stlačenie každého z tlačidiel.

Stlačenie je ihned zaznamenané (nepoužíva sa debounce, alebo podobný algoritmus). Skúma sa len nábežná hrana (do GND), kontakty sa spínajú proti zemi. Pri využití dlhších káblov pre tlačidlá možno využiť externý pullup rezistor. Aktuálne sa využíva interný pullup rezistor Arduina 50kohm.