Jeffyboy - čo som chystal do Česko Slovensko má talent 2020

V tomto videu som povedal dosť silné slová.
Áno nebudem už sa skrývať a poviem pravdu. Som chlapec s detskou mozgovou obrnou, ale nikdy sa nevzdávam.

Ďakujem všetkým čo pri mne stoja a ďakujem aj tým čo na mňa kydali hnoj, pretože bez hnoja neni úroda.

Toto je len časť ktorú som chcel dať do talentu na ostatné sa príďte pozrieť. V najbližšej chvíli.

Váš Jeffy Jeffy Jeffyboy

upic

Dátum: 2.4.20 19:33

Autor: jeffyrain1

Dĺžka: 4:58