Wilsonova (hmlová) komora

Wilsonova (hmlová) komora je fyzikálne zariadenie, ktoré umožňuje pozorovať dráhy elektricky nabitých častíc. Častice, ktoré prechádzajú vzduchom obsahujúcim podchladené výpary, v ňom zanechávajú stopy vo forme zrážaných vodných kvapiek. Tieto stopy potom môžete vyfotografovať.
Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=Sl8YbGkZ...

upic

Dátum: 21.5.20 17:04

Autor: fyzik

Dĺžka: 0:09