Chcete sa pridať k protestu proti rasizmu? tak prosim (USA)

Monementalne sa v USA rabovači,kriminalnici,rasisti a vrahovia vezú na vlne ktorú spustila nešťastná smrť Georga Floyda.