Nové budovanie lesných ciest môže ohroziť archeologické pamiatky

Prírode blízke obhospodarovanie lesov môže ohroziť archeologické objekty.

VÝZVA NA INICIATÍVU ZÁCHRANY ARCHEOLOGICKÝCH PAMIATOK PRED LESNÍCKOU ČINNOSŤOU
Ilustračné obrázky sú zväčša pohoria Tribeč, Veľký Tribeč hradisko, Lužiská kultúra.
Novely zákonov o ochrane prírody a zákona o lesoch, ktoré sú v platnosti od tohto roku, vyplýva aj rozšírenie plôch prírode blízkeho obhospodarovania lesov ( = výberkový spôsob). Minister Ján Mičovský ako aj nový generálny riaditeľ Štátnych lesov avizovali tiež veľkú podporu výberkovému spôsobu. Je to ale veľmi zlá správa pre archeologické pamiatky. Prírode blízke obhospodarovanie si vyžaduje hustú cestnú sieť. Budú sa stavať nové lesné cesty, ako sa píše aj v programovom vyhlásení vlády. Štát bude dotovať urbáre a štátne lesy peniazmi na výstavbu nových ciest. Riziko spočíva v tom, ak bude novo vybudovaná cesta prerážať archeologické pamiatky ako napríklad valy, Obrí val a podobne. Našou občianskou povinnosťou je kontaktovať lesníkov, vyznačiť im archeologické miesta, aby trasy ciest prispôsobili ochrane archeologických pamiatok. Na niektorých miestach je dôležité použiť koňa na ťažbu na miesto traktora, aby sa archeologická pamiatka neponičila. Vždy treba informovať lesníkov že je tam archeologické miesto. Podľa katastrálnej mapy sa dá zistiť, či sa jedná o štátne lesy alebo urbár. V prípade štátnych lesov sa informuje lesná správa. Existuje aj verejne dostupná lesnícka mapa, kde sa dá zistiť v prípade štátnych lesov o ktorú lesnú správu sa jedná. Viac o tom, čo je to vlastne prírode blízke obhospodarovanie Vám vysvetlí Tribečský lesník Ing. Štefan Vozár a Tatranský lesník Ing. Ján Krušpán