Na cintorín bola privolaná policajná hliadka

Policajná hliadka vyšla z auta, aby skontrolovala, či je na cintoríne všetko v poriadku. Keď vtom začuli výkrik, utekali kade ľahšie. Hlas vraj patril pume a šiel z lesa.

upic

Dátum: 7.7.20 15:42

Autor: kalatrava

Dĺžka: 0:07