Ďalší ne-rasistický útok v USA (BLM)

Bola by to len ďalšia nepovšimnutá obeť rasového útoku. Ešte v roku 2010 v USA zaznamenali 6krát viac rasistických útokov voči belochom, ako voči černochom. V roku 2020 v USA rasové útoky voči belochom takmer neexistujú. Nie ani tak žeby sa znížila kriminalita minorít, ale zmenila sa právna kvalifikácia: keď beloch napadne (alebo urazí) černocha, stále sa jedná o rasizmus. Ale keď napadne černoch belocha, jedná sa už len o ´náhodný útok´. Avšak teraz sa obeťou stal obľúbený útly herec a rozhorčení ľudia na sociálnych sieťach sa postarali o medializáciu. Keď počuli vyjadrenie polície, vedeli, že útok by bol bagatelizovaný a mnohí fanúšikovia sa rozhodli vyjadriť Morisonovi podporu, iní sa snažia pomôcť dolapiť útočníka rozširovaním jeho fotografie. Náhodný (nevyprovokovaný) útok znamená, že útočník si svoju obeť vybral náhodne, nie na základe rasy, pohlavia, veku atď. S určitosťou sa dá povedať, že keby po ulici išiel iný statný černoch, udrel by aj jeho...

zobraziť viac ↓