My nie sme opice, my sme deťi neba

Milujúca matka odprevádza do školy syna postihnutého Microcefáliou. A čo to je tá Microcefália? Microcefália je neurologická vývinová porucha. Zatiaľ však neexistuje jednotná definícia. Zvyčajne býva definovaná ako porucha, kde vývin pacientovho mozgu zaostáva za normami prislúchajúcimi jeho veku a pohlaviu. Mikrocefália môže byť buď vrodená, alebo sa môže vyvinúť počas prvých rokov života. Primárne býva mikrocefália spôsobená homozygotnými mutáciami mikrocefalínu (MCPH1), teda génu, ktorý má vplyv na plodový vývin mozgu.
U novorodencov sa prejavujú rôzne neurologické poruchy a záchvaty. Pri poruche je výrazne ovplyvnený intelektuálny vývin jedinca, avšak poruchy motoriky sa môžu prejaviť až v neskoršom veku.
Deti s mikrocefáliou sa môžu narodiť s už zakrpatenou hlavou (v obvode 25-27 cm), prípadne hlavou normálnej veľkosti (35-37 cm na obvod), ktorá sa postupne prestane vyvíjať. S pribúdajúcim vekom dieťaťa sa táto deformácia stáva viditeľnejšou. V týchto prípadoch nebýva zriedkavý ani pomalší vývin motorických a rečových schopností. Častými fenoménmi sú aj hyperaktivita, kŕče a kvadruplegia.
Video sa dá pochopiť aj v angličtine.

upic

Dátum: 19.4.21 10:11

Autor: bosstonmarsden

Dĺžka: 11:25

zobraziť viac ↓