Černobyl 2

V apríli 1986 bola katastrofa v černobyľskej jadrovej elektrárni na Ukrajine. Príčina bola chybné sovietske reaktory spolu s vážnymi chybami, ktoré urobil prevádzkovateľ zariadenia, ako napríklad nedostatočne kvalifikovaný personál bez zvýšeného zreteľa na bezpečnosť. Bol to priamy dôsledok studenej vojny, izolácie a výsledok toho bola táto havária. Dôsledokom tejto havárie bolo aj to, že
28 ľudí, ktorí sa priamo zúčastňovali na odstraňovaní havárie zahynulo počas štyroch mesiacov od ožiarenia alebo na tepelné popáleniny, 19 zomrelo neskôr. Daľších 9 úmrtí bolo v dôsledku rakoviny štítnej žľazy. Celkove bolo v r.2004 56 smrteľných úrazov.
Autoritatívna správa OSN v roku 2000 dospela k záveru, že neexistuje žiadny vedecký dôkaz o žiadnych významných radiačných účinkoch na zdravie, ktorým bola väčšina ľudí vystavená. To potvrdil vo veľmi dôkladná štúdii 2005-06.

zobraziť viac ↓