Exorcizmus v praxi

Exorcismus je náboženský úkon, pomocou ktorého sa z ľudí, zvierat, či vecí označených za posadnuté, vyháňa diabol alebo iné zlé sily. Exorcista: gréc>lat./cirk.: zaklínač zlých duchov. Exorcizmus: gréc>lat./cirk.: vyháňanie zlého ducha, diabla; zaklínanie zlých duchov.

upic

Dátum: 17.6.09 12:54

Autor: analysis

Dĺžka: 4:11