Vo WTC neboli výbušniny!!!

Po nete sa šíria stovky konšpiračných teórií o 11. septembri 2001, skutočnosť je však taká, že 0% z nich sú pravdivé.
Na podporu teórie o riadenej demolácii, konšpirační teoretici zaútočili na oficiálnu správu NIST, že požiar v dvojičkách nemohol roztaviť oceľ. Ale je to nastrčený argument, pretože v správe NIST netvrdili, že oceľ sa roztavila. NIST tvrdili, že požiare boli dostatočné na to, aby oslabili oceľ až na ich zlomový bod. Aby sme pochopili, že príčinou pádu budov bolo zlyhanie ich konštrukcie, musíme najskôr pochopiť konštrukciu World Trade Center. Mnoho vysokých budov má jadro zo stvrdnutého betónu, alebo vonkajšie stĺpy obalené betónom, alebo oboje. World Trade Center nemalo nič z toho. Namiesto toho bola konštrukcia chránená protipožiarným nástrekom, ten bol však odstránený nárazom lietadiel. V severnej veži, 15% obvodových stĺpov a 13% jadrových stĺpov bolo narušených s oveľa väčším poškodením. V južnej veži bolo narušených 14% obvodových, a 21% jadrových nosníkov s oveľa väčším poškodením. Na rozdiel od väčšiny kancelárskych požiarov sa padajúce úlomky hromadili na najvzdialenejšie steny a rohy, spolu s palivom, a pretrvávajúce požiare sa rozšírili na najzraniteľnejšie miesta v budovách. Na videu ukazuje simulácia teploty na 82. poschodí južnej veže krátko pred kolapsom, že požiare boli koncentrované okolo severovýchodného rohu budovy. Hoci sa oceľ neroztopí, dokiaľ nedosiahne teplotu 1350-1450°C, ale stráca 50% svojej pevnosti už pri 600°C. Najsilnejšie požiare vo WTC horeli teplotou okolo 1000°C. Keď sa oslabené poschodia začali ohýbať, tlačili na jadrové, aj obvodové stĺpy. Pretože obvodové stĺpy poskytovali iba 40% z podpory budovy, a boli najviac poškodené požiarom, ohýbanie spôsobili obvodové nosníky, ktoré sa začali prehýbať dovnútra. Fotky ukazujú, že krátko pred kolapsom sa obvodové nosníky naozaj prehýbali dovnútra. Prehýbanie pokračovalo, pokým obvodové nosníky nedosiahli zlomový bod a neodlomili sa. Najhoršie požiare boli na miestach, kde sa koncentrovalo najviac trosiek, to je dôvod, prečo sa južná veža zrútila na východ, a severná na juh. Severná veža mala nad miestom nárazu o polovicu poschodí menej, ktoré pôsobili na oslabené nosníky, čo je jeden z dôvodov, prečo stála dvakrát tak dlhšie ako južná veža, ale jej kolaps bol neodvratný. O 10:21 NYPD(New York City Police Department) pracovník policajných leteckých jednotiek vyhlásil, že severná veža sa v juhozápadnom rohu vydúva, a nakláňa sa na juh. Pracovník NYPD o 10:23 urobil fotku, na ktorej vidieť ohyb o viac ako 55 palcov. Zdá sa, že konšpirační teoretici sú schopní podozrievať dôkazy, ktoré sú vidieť na fotkách/videách, potvrdzujúce skutočnosť, a potom si vytvoriť vlastné veci, ako napr. že "oheň nemôže roztaviť oceľ" a potom útočiť proti nim. Samozrejme, že oceľ sa neroztavila. V skutočnosti tam boli ohýbajúce sa nosníky, ktoré spôsobili prehýbanie nosníkov, a viedli ku kolapsu oboch veží Svetového Obchodného Centra. NEBOLA TO RIADENÁ DEMOLÁCIA.

upic

Dátum: 30.6.09 11:17

Autor: zhulo

Dĺžka: 3:58

zobraziť viac ↓