Hitlerova atómová vojna

Prečo Hitler a jeho Nemecko pokračovalo vo vojne, ktorú viedol iba so sústavnými prehrami? Prečo bola odovzdaná moc po Hitlerovej smrti práve Karlovi Donitzovi, veľkoadmirálovi námorníctva? Ako to, že i 3 mesiace po páde Tretej ríše boli nacistické ponorky v Atlantiku stále vo vojnovom stave so spojencami? Ako to, že pred koncom vojny záhadne zmizlo veľa vedcov a ich rodín, ktorí sa podieľali na výrobe rakiet alebo tryskových pohonov??? Odpoveďou je,že Tretia ríša už od roku 1939 úplne cieľavedome pripravovala Atómovú vojnu, ktorú by riadila vo všetkých svetových vodách!!! K tejto teórii, ktorá má veľmi blízko k faktu, sa prikláňa mnoho vedcov a dosvedčujú to i niektoré dôkazy. Po dobytí Kielu, nemeckého hlavného mesta vedy, boli na ponorkách nájdené odpaľovacie rampy, úplne podobné tým, ktoré sú v dnešných atómových ponorkách. Mohli hádam prevážať jadrové hlavice? Ak hej, tak prečo tie údajne atómové ponorky nechali napospas spojencom? Dôvodom bolo, že Kiel leží na pobreží Baltského mora a jediný únik cez Dánske kanály bol príliš riskantný. Ponorky z Hamburgu však ušli a naďalej boli vo vojnovom stave a posledná nacistická ponorka sa vzdala spojencom 17. augusta 1945 v Mar del Plata v Argentíne. Americké a argentínske úrady stále taja čo ponorky viezli. Berme fakt, že Argentína dodnes patrí medzi popredných výrobcov balistických rakiet a fakt, že USA mali projekt Manhattan, plán na výrobu atómových bômb, dokončený do necelého mesiaca od pádu Tretej ríše. Je možné, že nacisti bombu vyrobili a potom odvzdali vláde USA a je možné, že ich USA mohla zhodiť na Japonsko. Taktiež je možné, že ich Nemecko použilo na ZSSR. Čo ak fotky o záhadnom výbuchu nepochádzajú ešte spred vojny, ale boli spravené až v roku 1945? Čo ak chceli ukázať Sovietom že už majú zbrane, ktoré by ich porazili? Možno Sovieti tento fakt ignorovali a rýchlo dobýjali Nemecko. Podľa záznamov bol postup Sovietov najrýchleší práve v roku 1945. Ďalej Nemci počas posledných mesiacov kládli veľký dôraz na výrobu lietadiel a iných zbraní, ktoré v tej dobe patrili medzi revolučné vynálezy. Ríšsky maršál Herman Goering tieto revolučné stíhačky ako Messerschmitt Me 262, Messerschmitt Me 264 amerika a Horten Ho 229 alebo ponorky ako XXI zaradené od 12. marca 1945 do programu Jäger-Notprogramm (zázračné zbrane), ktoré mohli obrátíť vývoj vojny v prospech Nemecka. Sú teórie, že Nemci zostrojili i lietajúce taniere!! Je možné, že tieto stroje neovládajú mimozemšťania, ale ľudia. Veď vôbec prvý oficiálny U.F.O. záznam vznikol počas druhej svetovej vojny 14. októbra 1943, keď spojenci bombardovali nemecké mesto Schweinfurt a hlásili, že vidia neznáme svetielkujúce telesá, ktoré na nich zaútočili. Kvôli ich silnému žiareniu nevedeli spojenci o aký druh lietadla sa jedná. Také anomálie pokračovali až do konca vojny v Tichomorí. Podľa teórie Nemci na konci vojny premiestňovali "zázračné zbrane" do tajného nacistického komplexu NeuSchwabedland na Antarktíde, kde predtým Nemci v mene Hitlera robili veľa výskumných a vedeckých výprav. Veď do roku 1946 bolo práve v oblastiach Tundry, Patogónie a Nového Zelándu objavované najviac početné stretnutia s UFO. Až po záhadnej expanzii vojenského námorníctva USA do zaľadnenej krajiny sa počet tých záznamov znížil. Vzniká ďalšia otázka. Čo ak sú mimozemšťania klamlivým výplodom USA, aby nás to odradilo od toho, že za všetkým UFO stojí Amerika?