Andrej Hlinka - Otec slovenského národa

Jeden z najvýznamnejších, za národ horiacich osobností slovenského národa.
Berme si príklad a skúsme kráčať v jeho stopách