Trendoví anglickí policajti

No takéto rovnošaty by priniesli do normálneho života aspoň trochu vzruchu.