Duch zachytený v práci

Tento muž natočil toto video v práci. Spolu s kolegami šli skontrolovať miesto, o ktorom bolo známe, že sa tam niečo nadprirodzeného deje. Tento pán spomína, že nikto z prítomných a ani on sám nič nezvyčajného nepostrehli. Po prehratí a dôkladnejšom skúmaní tohto videa, ktoré natočil objavil zvuk, ktorý vraví : "I Have the body of a pig" v preklade "Mám prasacie telo".Okrem zvuku objavil taktiež vizuálnu podobu tohto zjavenia.