Svätá vojna

Svätá vojna bola národná pieseň Sovietskeho zväzu a Červenej armády počas 2. svetovej vojny