Šťastie pri detonácii výbušniny

Šťastie pri riadenom odpale improvizovaného výbušného zariadenia (IED).