Nádherné skupinové predstavenie škorcov

Toto nádherné divadlo predviedlo obrovské množstvo škorcov v Otmore. Tieto vtáky sú rozšírené v celej Európe, obývajú záhrady, mestá, dediny, parky, poľnohos­podársku krajinu, lesy a skalné steny. Po ukončení hniezdenia sa škorce zhromažďujú do obrovských kŕdľov, vtáky sa sem zhromažďujú z veľkých vzdialeností. Známe sú nálety škorcov do vinohradov a sadov za potravou, ako aj ich každodenné invázne nálety na nocľažiská. Kŕdle pred príletom na nocovisko rôz­ne kľučkujú v povetrí, čím vytvárajú rôzne obrazce pričom hlasno sa ozývajú, až kým náhle nezosadnú. Je zaujímavé, že pri takom obrovskom množstve sa nikdy nezrazia.

upic

Dátum: 12.12.10 21:58

Autor: vabene

Dĺžka: 5:28