Rok 2010 očami Google

Krízy, katastrofy, ľúčenia, ale i úspechy, rekordy, hrdinovia a šťastné konce. Video zachytáva najväčšie udalosti tohto roka vyhľadávané prostredníctvom Google. Hudba: One Republic - Good Life (album Waking Up).