Žraloky napadli ponorku

Žraloky zachytili elekrické impulzy senzorov ponorky, ktoré im signalizovali, že ponorka je jedlá...

upic

Dátum: 27.12.10 11:23

Autor: vabene

Dĺžka: 2:47