NKPS : Irena Čubírková (2/2)

Najväčšie kriminálne prípady Slovenska : Irena Čubírková (1923 - 1966).