Štáty Zeme : Togo

Republika Togo leží v západnej Afrike, ktorá na 53 km úseku hraničí s Guinejským zálivom. Tam leží aj hlavné mesto Lomé. Záliv lemuje 30 - 50 km široká pobrežná nížina. Smerom na sever sa dvíhajú nízke plošiny Hornoguinejského prahu. Najvyšší vrch Pic Baumann sa týči v Tonžskej vrchovine. Sever štátu patrí do panvy rieky Volta. Sever krajiny je vlhší, hoci juh má až dve obdobia dažďov. Niekdajšia nemecká, neskôr francúzska kolónia získala nezávislosť 27.apríla 1960. Z hľadiska potravín je krajina sebestačná, no priemysel má rozvinutý veľmi slabo. Aj preto sa Togo zaraďuje do najchudobnejších a zaostalých krajín Afriky. Susedí s Beninom, Burkinou a s Ghanou. So všetkými troma susednými krajinami často obchoduje.