Štáty Zeme : Slovensko

Pre mňa osobne je najkrajšou krajinou sveta. Prvé osídlenie na území Slovenska sa pripisuje ilyrským a keltským kmeňom. Ďalšie dejiny dotvárali Rimania a germánske kmene. Prvé slovanské kmene sa objavili v 6. storočí n. l. Výrazným medzníkom bol vznik Nitrianskeho kniežatstva a Veľkomoravskej ríše. V r. 1018 patrilo územie Slovenska k Uhorsku. Významne ovplyvnil históriu Matúš Čák Trenčiansky. V 16. storočí sa územie Slovenska stáva terčom tureckých vpádov. V 19. storočí sa Ľudovít Štúr zaslúžil o vznik spisovného jazyka. Úplne novú kapitolu začalo písať Slovensko, ktoré vďaka vzniku Československa získalo nezávislosť na Uhorsku. Kedysi patrila do územia Slovenskej republiky aj Zakarpatská Rus, ktorá dnes už patrí Ukrajine. V roku 1989 po "nežnej revolúcii" padla komunistická vláda. Začalo sa obdobie výrazných celospoločenských zmien. Slovenská republika sa od Českej republiky oddelila 1.1.1993 a stala sa samostatnou republikou. Slovensko leží v strede Európy. Geografický stred leží pri Kremnických baniach. Povrch územia je veľmi pestrý, striedajú sa pohoria s kotlinami a nížinami. Pohoria patria k Západným Karpatom. Na Slovensku sa nachádzajú aj pohoria sopečného pôvodu (Vtáčnik, Vihorlat, Poľana, atď.). Najvyšší bod Slovenska Gerlachovský štít (2655 m.n.m.) sa týči vo Vysokých Tatrách, ktoré vznikli v treťohorách. Majú charakter veľhôr s vysokými štítmi a rozoklaným reliéfom, čo je pozostatkom činnosti ľadovcov vo štvrtohorách. Sú domovom vzácnych rastlín a najmä zvierat ako medveď, rys, kamzík, či svišť. Pohoria medzi sebou uzatvárajú kotliny. Na západe leží najväčšia nížina - Podunajská nížina, na západ od Malých Karpát Záhorská nížina a na východe územia Východoslovenská nížina. Vzhľadom na veľký členitý reliéf Slovenska majú mimoriadny význam dopravné koridory. Vedú prevažne pozdĺž najväčších riek ako Váh, Hron, Hornád, Torysa, Poprad či Ondava. Sever a juh štátu oddeľujú v strednej časti ležiace vysoké pohoria - Nízke Tatry, Veľká Fatra a Slovenské rudohorie. Ich prepojenie sa realizuje po západnom a východnom leme pohorí a niekoľkými vysokopoloženými sedlami. Cestná infraštruktúra sa postupne zlepšuje. Stále sa však orientuje najmä na nižšie položené časti štátu. Slovensko má pomerne málo nerastných surovín (železná ruda, hnedé uhlie, kamenná soľ), preto je odkázané na ich dovoz. Vo veľkej miere sa využíva vodná energia. Štruktúra priemyslu, pre ktorú je charakteristická predimenzovanosť, je poznačená vývojom v socialistickom období Československa. Slovenský priemysel zásoboval polotovarmi Česko, kde sa výrobky finalizovali a odtiaľto sa riadil aj zahraničný obchod. Vstupom amerického kapitálu do najväčšieho slovenského podniku VŽS Košice sa zažehnala kríza hutníckej výroby. Ďalšími významnými odvetviami priemyslu je výroba hliníka, ďalej strojársky priemysel (Kia, Wolkswagen, práčky, či televízory), textilný, drevársky a papierenský priemysel, či výroba celulózy. Pre hlavné mesto Bratislava i celé Slovensko má mimoriadny význam chemický priemysel a spracovanie ropy. Poľnohospodárstvo má dobré podmienky na úrodných nížinách, kde prevláda rastlinná výroba. Významný je aj chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. Tatry ako najvyššie pohorie v strednej Európe priťahujú návštevníkov svojimi vysokohorskými strediskami v lete i v zime, rovnako ako aj ďalšie pohoria. Zahraniční návštevníci smerujú aj do miest s bohatou históriou ako napríklad Bratislava, Košice, Levoča, Banská Štiavnica, Kežmarok a mnohé ďalšie. Národným jedlom Slovenska sú bryndzové halušky, hymnou Slovenska je Nad Tatrou sa blýska, patrónom Slovákov je sv.Panna Mária a národným stromom Lipa. Slovensko je pomerne vyspelou krajinou.

zobraziť viac ↓