Štáty Zeme : Sierra Leone

Sierraleonská republika leží na brehu Atlantického oceána v západnej Afrike. Mangorovové, močaristé pobrežie lemuje 30 - 40 km široká pobrežná nížina. Smerom na severovýchod sa územie dvíha vo výške 150 - 200 m do pahorkatín. Vnútrozemie vypĺňajú dolinami rozčlenené plošiny Guinejskej vysočiny, z ktorých sa dvíhajú 800 - 1200 m vysoké kryhové pohoria. Najvyšší bod Bintimani (1945 m.n.m.) sa dvíha v pohorí Loma. Sierra Leone dostala svoj názov, v preklade pohorie levov, od portugalských moreplavcov roku 1462, čiastočne podľa vzhľadu pohorí a čiastočne kvôli hromom, ktoré tu sprevádzali búrky. Od roku 1808 až do roku 1961, keď získala nezávislosť, bola britskou kolóniou. Sierra Leone susedí s Libériou a Guineou. Hlavným mestom je Freetown (Slobodné mesto), ďalšími významnými mestami sú Kenema, Makeni, York a Bo.