SLOVENSKO 2

Báseň na oslavu Slovenska, našej vlasti. Dúfam, že chytí Slovákov za srdce...