Boborovský výcvik

No krátka scénka z profesionálov, hlavný borec je Bobor.