Príliš veľký výkon

V týchto závodoch ide o to potiahnuť vlečku ktorej váha stále narastá posúvaním záťaže dopredu čo najďalej. Tieto vlečky ťahajú upravené traktory ktorých výkon je niekedy až príliš veľký.