Hľadači utajených svetov (2010) 2/2

Na Slovensku je známych vyše 4 450 jaskýň, z toho 130 je vytvorených v nekrasových horninách (andezity, bazalty, pieskovce...). Najviac jaskýň je v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Spišsko-gemerskom krase, Veľkej Fatre, Strážovských vrchoch, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách. Najvyššie položené jaskyne sú v Červených vrchoch v Západných Tatrách (2 070 až 2 080 m. n. m.) Najväčší podzemný priestor je Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni s objemom 79 017 m3. Najväčší stalagmit vysoký 32,6 m je v Krásnohorskej jaskyni na Silickej planine v Slovenskom krase. Slovensko je jedna z najväčších veľmocí, čo sa týka počtu sprístupnených jaskýň zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Od roku 1995 je do zoznamu zaradená Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa sprístupnená špeciálnym režimom pomocou drevených lavičiek a lanových traverzov, Nachádza sa tu unikát - kvapeľ rožňavských jaskyniarov. Je to gigantický stĺp vysoký 32,6 m, ktorý patrí medzi najväčšie kvaple na svete. Od roku 2000 pribudla do zoznamu aj Dobšinská ľadová jaskyňa. Réžia : Pavol Barabáš

zobraziť viac ↓