Fašista Esterházy

Maďari ho označujú aj ako ochrancu Židov... teda, humanistu.
Nepodporil deportačný zákon, ale dovtedy podporoval protižidovské a proti cesloslovenské aktivity a sám povedal: "Od útleho veku som vždy stál na protižidovskej pozícii a na nej aj ostanem"
Tak aký humanista.
Dlhodobo usiloval o rozbitie československého štátu a jeho demokratického režimu. V záujme tohto cieľa intrigoval a spravodajsky spolupracoval nielen s vládou v Budapešti, ale aj s nemeckými nacistami.
Chodil žalovať do Maďarska, podporoval rozpad Československa, aby Maďarsko malo vačšie šance znovu sa zmocniť Slovenska a Slovákov. Sympatizoval s Hortym, ktorý dal násilne odtrhnúť a pomaďarčiť slovenské deti, tzv. deportáciou.
Tak aký humanista.
A takýmto sa na Slovensku stavajú busty.
Bol to fašista, anisemita a antislovák.

upic

Dátum: 17.3.11 11:31

Autor: slovacisko25

Dĺžka: 2:19