Delirium tremens - pane vy ste alkoholik!

Denná dávka alkoholu musí byť... U niektorých chronických alkoholikov sa postupne znižuje ich inteligencia tzv. alkoholická demencia, ktorá je vyvolaná odumieraním mozgových buniek. Najznámejšie sú však psychické poruchy spojené s abstinenčným syndrómom vyvolaným náhlym prerušením pravidelného požívania alkoholu. Po niekoľkých hodinách vzniká triaška rúk, dostavuje sa úzkosť, nepokoj a slabosť tzv. delírium.