Slovenská armáda na východnom fronte 1941 - 43.

25.júna prekročila Rýchla skupina sovietske hranice pri rieke San,59 dôstojníkov,27podd.,1824 vojakov. 25 júla vytvorenie Rýchlej a Zaisťovacej divízie.Demobilizovaných 35623vojakov. Zaisťovacia divízia hlavná úloha boj proti partizánom.Vojakom nebolo po vojne priznané postavenie vojnový veterán.

upic

Dátum: 3.5.11 9:36

Autor: csla1

Dĺžka: 4:11