Illuminátske symboly vo filmoch..

Znamenia sú všade, boli všade a mohlo sa predísť katastrofe a teraz postupnému zortočovaniu ľudstva...

upic

Dátum: 20.5.11 10:26

Autor: abc0010

Dĺžka: 9:23