Nočná obloha nad Južným oceánom

Time lapse video zachytávajúce nočnú oblohu nad Južným oceánom. INFO: Video je výsledkom jeden a pol ročnej práce autora, ktorá zahŕňala 31 hodín fotografovania počas šiestich nocí strávených na pobreží (autor zámerne vybral šesť bezmesačných nocí, počas ktorých bolo nočnú oblohu vidno najlepšie a najjasnejšie). Video získalo prvé miesto v súťaži o najlepšie zábery galaxie na festivale Starmust (Kanárske otrovy, Španielsko). ZAUJÍMAVOSŤ: V čase 2:102:19 je možné vidieť súhvezdie Orion. GEOGRAFIA:
Väčšina ľudí registruje štyri svetové oceány a to Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán a Severný ľadový oceán. Geografia však pozná aj piaty, ktorým je Južný oceán. Nachádza sa v oblasti Južného pólu a od ostatných oceánov sa líši tým, že ho (okrem brehov Antarktídy) neohraničuje zemská pevnina, iba Tichý, Atlantický a Indický oceán. Prečo bol teda definovaný a nemôžeme ho zahrnúť do týchto troch oceánov? Podľa výskumov sa totiž od ostatných oceánov líši cirkuláciou (prúdením), hustotou a zložením vody. Jedným z týchto procesov je tzv. Antarktická spodná voda (Antarktic bottom water) – ide o veľmi chladnú a slanú vodu, ktorá vzniká pod antarktickými ľadovcami. Južný oceán zahŕňa 11 morí a najhlbší prieliv na Zemi – Drakov prieliv. HUDBA: Redman. Odkaz na skladbu: http://www.youtube.com/watch?v=wd5lkKxbH...