Kde to žijeme? 81

Receptar nie len na pondelok - Štefan Potocký v televízii tv24.