Nebezpečná cesta a vodopád

Od toľkého nadšenia aj zabudli na otvorené okno.