Pivo na silno rozžeravenej panvici

Pri postupnom zohrievaní tekutiny sa začne tekutina v bode varu odparovať. Bod varu je teplota, pri ktorej sa tlak nasýtených pár vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny. Ak však kvapalinu (pivo) nalejeme na extrémne rozpálený povrch (panvicu), spodná vrstva kvapaliny sa odparí a pôsobí ako "vankúš", na ktorom sa kvapalina nad horúcim povrchom pohybuje. Tento jav sa nazýva Leidenfrostov efekt.

upic

Dátum: 10.2.14 12:22

Autor: roky120

Dĺžka: 0:52